Jag är byggnadsingenjör och fastighetsmäklare sedan mer än 30 år men arbetar i dag så gott som enbart med konsultverksamhet inom byggsektorn och då mestadels med uppdrag som kontrollansvarig -KA.

Jag har arbetat som byggledare, platschef och som regionchef för ett större byggföretag samt i egen regi med byggbesiktningar och fastighetsvärderingar mm.

Hitintills har jag handlagt  mer än 400 byggnationer inom Storstockholms samtliga kommuner som KA men även i områden mellan Uppsala till Strängnäs, kort sagt har jag genom åren upplevt det mesta inom detta gebit som givit mig  goda insikter i hur en byggnation bör bedrivas.

Erfarenhet är som bekant inget man ärver utan något man får skaffa sig efter hand men man måste även för att hålla sig á jour vara uppmärksam på vad som sker i byggsektorn och informera sig genom fortlöpande utbildningar. Det kommer nyheter och regeländringar hela tiden och det är med den kunskapen som grund som man kan bistå sina uppdragsgivare på ett bästa sätt för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt.