Söker du en kontrollansvarig (KA) med mångårig erfarenhet av hus byggnation med huvudsaklig inriktning av småhusproduktion och som är engagerad och deltagande i byggprocessens alla skeenden samt framförallt intresserad av ett fullgott slutresultat? Vi har idag hanterat hundratals ärenden över hela Stor Stockholm.
Här finns även viss tillgång till arkitekthjälp om du behöver hjälp med det.
 

grundföhållande

Det är viktigt att undersöka markens beskaffenhet före grundläggning och ibland förordas även en geologs utlåtande. Det är ofta en billig försäkring om det råder osäkerhet om markens beskaffenhet. 

Grundläggning

Grunden måste kontrolleras noga innan husmontage påbörjas. Det är mycket att tänka på som t.ex. att måtten på grunden är korrekta och att grunden ligger rätt i höjd och sidled, sitter rören korrekt i tvättstugan mm. Det bästa är att redan innan grunden gjuts eller om det är en balkgrund, utföra en sk. lägeskontroll av sakkuning person. När huset väl är på plats kan det bli dyrbart om huset måste flyttas till rätt läge. 

stommen uppe

Stommen i huset bör kontrolleras som takstolsinfästningar, diffusionsspärr är rätt applicerad, mellanväggar har rätt avstånd till rör för tvättställ och toalett mm.

Huset klart för besiktning

Då entreprenaden är färdigt hålls oftast en slutbesiktning av denna med byggherren, berörda entreprenörer samt KA för att stämma av att allt är i sin ordning dels av att entreprenaddelen är korret utförd och dels att erfordeliga handlingar föreligger för att kunna ansöka om slutbesked. Utan slutbesked från kommun får inte byggnaden alt. byggnadsdel (tillbyggnad/ombyggnad) tas i bruk.